David Clumpner Photography
Fa'asao Family - Fa'asao, Tua (brown), Leana, Fili (blue), Fa'auma (white), Ta'moe (red kid)