Portrait of the Tuifuaivaha Family on Nomuka, Tonga
David Clumpner Photography

Portrait of the Tuifuaivaha Family on Nomuka, Tonga

Family portrait of the Tuifuaivaha Family: Malalini and Muri Tau . Seini (mother), Siria, Saia, Malalini Jr, Sau