Koloti Family Portrait on Nomuka Island
David Clumpner Photography

Koloti Family Portrait on Nomuka Island

Family portrait of the Koloti Family - Vaosina, Sione, Rose, baby, Kate, Veainu, Umu, Tamalisi