David Clumpner Photography
Mulipola Fa'alili Family - Fale (red), Ioane, Pologa, Tamaloto, Fale (pink), Logo, July, Fa'alili (grandfather), Tini, Ivan (green)