David Clumpner Photography
Fale Family - Elia (red), Peleka, Fale, Sintherny, Masina, Piula, Tilesa, Fa'alavelave, Harmony